Sannheten er Guds Ord

av Jan Arntsen.

Kjære venn! Patent eller retten til sannheten er kun gitt i Guds Ord. Joh 14: 6

Ja, vi går nu i møte med store vanskeligheter allerede i dag.

Husk Guds sannhetsvitner betraktes som slangens fiende. Det begynte allerede på Jesu tid.

Ingen vil lenger høre Ordet. Mange kjenner ikke Ordet og Gud er bare et navn. De som tror, skjuler seg bak sin "fredelige kristne tilhørighet" for de trenger ikke å høre Ordets sannhet. Mørket har senket seg over vårt lille land. Skolene lærer ikke om Guds Ord i grunnskolen. I stedet blir de undervist bruken av prevensjon. Syndens fulle mål er snart oppfylt Dan 8: 23

Her er noen få klipp:

Bibel bål i Israel

Bibelen helhet blir ødelagt.

Det Nye Testamente blir samlet inn og brent i staten Israel.

Orthodox Jewish youths burn New Testaments in Or Yehuda

Associated Press – May 20, 2008

Det var den israelske avisen Maariv som først brakte nyheten om bibelbålet som toppoppslag på tirsdag. Senere har saken vakt stor oppmerksomhet både i andre israelske og i internasjonale medier.

Sammen med studenter ved en skole for ortodokse bibelstudenter skal Aharon ha kjørt en bil med høytalere rundt i byen og oppfordret folk til å levere inn nytestamentene. Studentene skal deretter ha gått fra dør og samlet inn de kristne bøkene. Så ble bøkene påtent på en tomt rett ved siden av synagogen.

Etter at saken ble kjent forsvarte først viseborgermester Aharon sin aksjon.

"Jeg fordømmer absolutt ikke brenningen av bøkene. Jeg fordømmer dem som distribuerer bøkene" sa Aharon først til nyhetsbyrået AP.

Han kalte det et religiøs forpliktelse å brenne materiell som oppfordrer jøder til å konvertere.

Sannheten skal åpenbares i disse siste timer

Det er de som tror på Guds Ord og lever deretter er blitt et offer for rasismen her i landet. Politikere og medias omvendte retorikk har paralysert oss og har gjort oss handlingslammede og ute av stand til å protestere imot galskapen. Guds folk lider nå under psykopatenes diktatur.

"For jøder finnes det ingen "gamle testament". Bøkene som de kristne kaller Det Nye Testamentet har ingen plass i jødedommen." (Sitat fra Jødenes info.side)

"Vi er i ferd med å opprette, og har faktisk opprettet et jordisk rike uten folk som dere, og uten den skuffende messiasen deres." (Kilde.Harold W. Rosenthal Fellowship in Inter­national Relations)

Vi kan bare leve blant andre nasjoner og stater så lenge vi lykkes i å overbevise dem om at jødene ikke er et spesielt folk, men heller re­presentanter for en religiøs tro, som derfor utgjør et 're­ligiøst samfunn' - selv om dette måtte fortone seg noe fremmed. Faktum er at dette er det største av våre be­drag.

Du sier at (PS adl er ikke gjenfødte kristne som tror på Jesus) og det er helt rett.

Gjenfødte kristne betyr mennesker som har omvendt seg til vår Gud og latt seg døpe til syndenes forlatelse i Jesus Kristus. De kalles Sannhetens folk – Israels folk – ifølge Guds ord.

Første gang ordet "kristne" skjedde under Paulus virke Apg 11: 26

 


Tilbake til Norske siden