Hva Med En Ny Verdensorden?

Leif Fjeldberg

En ny verdensorden vil kontrollere alle aspekter av våre liv, inkludert kontroll av alle ressurser, mineraler og varer fra jorden og havet. Det vil bli en FN World Military Force, en World police Force, en World Court, en World Environment Court, en World Law, en World skattesystem og utdanningssystem og en World valuta.

Folk kan bli skrevet ut i FNs militærstyrker for å slåss og dø hvor som helst i verden.

Det vil bli en internasjonal kontroll av matforsyningen. Vedtak vil bli gjort på grunnlag av hva verdensregjeringen mener er best for verden, ikke hva som er best for deg og din familie. En del av dette synes jeg allerede begynner å ta form gjennom EU og alle direktivene derfra.

Din nasjon vil ikke lenger eksistere. Det vil ikke bli noen kontroll på innvandringen. Faktisk vil det være obligatorisk migrasjon av mennesker til andre land (for det gode i verden, selvfølgelig.)

Det blir ingen rett til privat eiendom; all eiendom vil bli eid av Verdens herskere. Det blir ingen kristendom eller religionsfrihet. Den eneste religion vil være obligatorisk ateistisk humanisme.

Dette vil være et totalt verdensdiktatur som er uberegnelig, ikke ansvarlig over for noen, som styrer verden etter sitt eget innfall eller humør.

Internasjonal bankier og milliardær, David Rockefeller, uttalte på et Bilderbergermøte i 1991: "Vi er takknemlig til avisene Washington Post, New York Times, Time Magazine og andre store publikasjoner som har deltatt på våre møter, at de respekterer vårt ønske om full diskresjon om disse ting i 40 år. Hvis våre planer ble offentliggjort, ville det være umulig for oss å virkeliggjøre våre planer. Men verden er nå mer forberedt på å marsjere mot en verden styrt av en regjering. Denne supernasjonale suverenitet av en intellektuell elite og verdens bankfolk er sikkert å foretrekke fremfor den praksis som har vært fullt i tidligere århundrer."

Så langt David Rockefeller.

For meg høres det ut som planer av en viss Antikrist. Uhyggelig skremmende.


Tilbake til Norske siden